Geldrop duurzaam

17-10-2016 20:16

Geldrop-Mierlo versneld naar energieneutraal

Publicatie 7 oktober 2016

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft uitgesproken dat zij een duurzaamheidsbeleid willen dat verder gaat dan landelijke ambities. 

Duurzaamheidsbeleid 

De raad heeft het uitvoeringsprogramma 2016-2019 aangenomen met activiteiten op het gebied van onder andere energie, duurzaam bouwen, biodiversiteit, afval en duurzaam inkopen. Eén van de ambities waar Geldrop-Mierlo naar streeft is om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat we alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo duurzaam opwekken, dus met behulp van bijvoorbeeld zon, wind, biomassa en omgevingswarmte. Dat betekent wel dat we flink moeten versnellen want op dit moment wordt nog maar 2,6% van het energieverbruik in Geldrop-Mierlo duurzaam opgewekt.

Gemeentelijke organisatie

De gemeente gaat de komende vier jaar al aan de slag gaan met het verduurzamen van de eigen organisatie bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen en de openbare verlichting. De gemeenteraad wil ook dat de gemeente initiatieven gaat ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van woningen (ook wel verbouwing naar NulopdeMeter genoemd) of het ondersteunen van gezamenlijke duurzame energie opwekking in de buurt. De gemeente gaat samen met Het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo een belangrijke rol spelen bij het enthousiast maken van partijen en het van de grond krijgen van initiatieven op dit gebied.

Heeft u goede ideeën? Laat het ons weten en mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl.  

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode