Klachten en/of problemen van de huurders richting Vesteda

20-03-2015 11:43

Op het laatste overleg van de huurdersvereniging is opnieuw gebleken dat veel huurders klachten hebben geuit richting Vesteda die vervolgens niet goed of soms zelfs helemaal niet zijn afgehandeld. Bij de huidige zeer hoge huurprijs, die mogelijk ook dit jaar weer zal stijgen, mag worden verondersteld dat het woongenot op het Herdersveld hoog is en zo er al klachten zijn dat deze snel en adequaat worden verholpen.

De Huurdersvereniging Herdersveld wil graag de aard van de problemen in kaart brengen evenals ook hoe deze door Vesteda worden afgehandeld. Wij doen daarom bij dezen de oproep aan huurders om van alle klachten die worden gemeld bij Vesteda ook een kopie te sturen naar het email adres van de huurdersvereniging huurdersherdersveld@gmail.com.

Mocht blijken dat klachten een structureel karakter hebben en/of omdat deze te wijten zijn aan achterstallig onderhoud kan de huurdersvereniging dit als agenda punt opvoeren in het reguliere overleg met Vesteda waarbij een en ander officieel wordt vastgelegd. Er is al gebleken dat Vesteda in gebreken blijft en dat de balans tussen de hoge huurprijs en het woongenot totaal verstoord is. Deze oude en nieuwe punten zullen worden aangehaald in een aan te spannen procedure bij de Huurcommissie*1. Dit is al in het voorjaarsoverleg met Vesteda op 16 maart jl. aangekondigd door het bestuur.

 

De huurdersvereniging

Voor deze Jos van Breemen, voorzitter.

 

*1 De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie, die zich bezig houdt met geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, onderhoud en kosten voor service en nutsvoorzieningen. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode