Statuten en Huishoudelijk Reglement

29-10-2014 13:30

Nadat op 17 oktober jl. de oprichtingsakte bij de notaris is ondertekend, zijn impliciet de Statuten en het Huishoudelijk Reglement in werking getreden. Onderstaand volgen de links naar de betreffende dokumenten:

Statuten Huurdersvereniging Herdersveld.pdf

Huishoudelijk Reglement Huurdersvereniging Herdersveld.doc

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u via email  huurdersherdersveld@gmail.c om  contact opnemen met het bestuur van de vereniging.

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode