Voor een goede woonomgeving

Welkom op onze website

Welkom op de website van het Bewonersoverleg Herdersveld en Huurdersvereniging Herdersveld.

Deze website is opgezet om alle bewoners te informeren over wat er zoal speelt in onze woonomgeving. Zaken zoals bijvoorbeeld het onderhoud van onze woonwijk door de gemeente Geldrop-Mierlo en/of de beleving van de bewoners over de (verkeers) veiligheid op het Herdersveld.

Bovendien zullen behandelde onderwerpen en besluiten van de werkgroep op dit communicatie platform te lezen zijn en kunnen nieuws en tips worden uitgewisseld. Een en ander kan worden onderbouwd/aangevuld met foto's en videos.

Graag vernemen wij van u allemaal waar de inhoud van deze website nog tekort schiet danwel waar de pagina's nog kunnen worden verbeterd c.q. uitgebreid. Of moeten er misschien wel rubrieken/pagina's worden toegevoegd. Uw aanbevelingen en/of kritische kanttekeningen kunt u sturen naar het e-mail adres bewonersoverlegherdersveld@gmail.com onder vermelding van 'website'. Alvast bedankt voor uw terugkoppeling.

 

OVER ONS

Diversiteit van mensen in het oprichterscomité

Op maandag 18 maart 2013 vond in De Dreef een oprichtingsvergadering plaats van Bewonersoverleg Herdersveld. Hierbij waren 16 bewoners aanwezig uit de verschillende hoeken van het Herdersveld, uit huur- en koopwoningen, vrouwen en mannen, ouderen en jongeren. Onder hen bevonden zich ict-ers, bouwkundigen, techneuten, mensen uit de zorg, gepensioneerden. Diverse aanwezigen wonen vanaf het prilste begin (1977) op het Herdersveld, sommigen wonen er pas (vrij) kort en één van de deelnemers aan het overleg sinds een paar dagen. Kortom, een gemêleerd gezelschap met de nodige ervaring en deskundigheid die van pas kan komen. De combinatie van huurders en kopers maakt een overleg wat gecompliceerder maar er zijn voldoende gezamenlijke belangen om de koppen bij elkaar te steken.

Werkgroep

Om slagvaardig te kunnen handelen is een werkgroep geformeerd, bestaande uit drie huurders en drie kopers (18 mrt 2013). Grofweg is er een taakverdeling: een voorzitter, een secretaris, iemand die zich vooral wil richten op buurtpreventie en contacten met de politie, een ict/techniekduo dat afwisselend wil deelnemen en nog een deeltijdduo in algemene dienst. Op de achtergrond is er een technisch adviseur beschikbaar.

Inmiddels (april 2014) is de samenstelling ietwat gewijzigd maar heeft ook een wat definitiever karakter gekregen. Alle personen die zitting hebben in de werkgroep zijn vernoemd in de lijst werkgroepleden onder de rubriek 'Contact ons' en zijn via het gezamelijke email adres 'bewonersoverlegherdersveld@gmail.com' te benaderen.

Huurdersvereniging

Er ook een Huurdersvereniging waarvoor via een aparte rubriek (Huurdersbelangen) informatie zal worden verstrekt op deze website. Voor alle huurders op het Herdersveld is een apart email adres 'huurdersherdersveld@gmail.com' ingesteld waar alle reacties, opmerkingen en vragen m.b.t. huurderszaken kunnen worden gericht aan de Huurdersvereniging Herdersveld Geldrop.

Communicatie

Jaarlijks of indien noodzakelijk op meerdere momenten per jaar kan een bijeenkomst in b.v. 'Maison St. Cyr' plaatsvinden waarbij iedereen vrij is te komen en mee te praten. Voor speciale onderwerpen kunnen enquêtes ingezet worden. Voor de informatievoorziening wordt gebruik gemaakt van digitale nieuwsbrieven, deze website en het Wijkblad.

Lees meer: www.herdersveld.webnode.nl

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode