Leefbaarheid en veiligheid

06-12-2018 15:32

Beplanting bosplantsoenen Herdersveld

Bosgroep Zuid Nederland heeft in het najaar in de wijk bomen gekapt in opdracht van de gemeente. Ook werden in het bos bomen gekapt, maar die stonden eigenlijk gepland voor volgend jaar. Dit werk is daarna stilgelegd.  Na de kap van de bomen in de wijk is de onderbeplanting nog niet aangepakt....
08-03-2017 21:56

Bied PMD afval niet te vroeg aan

In de nieuwsbrief (publicatie van 7 maart) van de Gemeente Geldrop-Mierlo wordt opnieuw een oproep gedaan om het PMD (plastic, metaal en drankkartons) afval niet te vroeg buiten te zetten. Dit zorgt voor veel overlast. Het afval waait weg, dieren trekken de zakken ’s nachts open, het gaat...

Bouwfouten (koop)woningen Herdersveld

29-01-2016 14:37

Vocht door bouwfouten woningen Herdersveld

Een verhaal geschreven door Lambert Romijnders, woonachtig op Herdersveld 81. Onze wijk is gebouwd in de jaren 70, degelijk en luxe uitgevoerd, en er werd isolatie toegepast. Dit laatste was toen nog geen gangbare techniek. Zowel in het ontwerp als in de uitvoering van de woningen zijn (met de...

Inbraakpreventie

10-11-2015 15:44

Nog maar eens onder de aandacht !

Achterdeursloten gemakkelijk te forceren Nederlandse achterdeuren zijn een stuk slechter beveiligd dan voordeuren. Dit terwijl het merendeel van de inbraken (60 procent) plaatsvindt via de achterdeur. Een groot deel (43 procent) van de achterdeuren heeft zwak aluminium beslag dat bevestigd is met...
26-06-2015 12:43

Inbraak veilig op vakantie

5 veel gestelde veilig-op-vakantie-vragen Je wilt er niet aan denken: bij thuiskomst na een heerlijk vakantie merk je dat de deur is geforceerd en je huis door inbrekers overhoop is gehaald. Of je krijgt een telefoontje op je vakantieadres dat de brandweer je huis probeert te...
26-04-2015 13:59

Inbraakpreventie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging kwam tijdens het agendapunt Buurtpreventie o.a. aan de orde: ‘Wat kan men zelf doen om zich beter tegen inbraak te beveiligen?’. Een van de mogelijkheden is: ‘Zorg voor goede sloten’. Een slot is vrijwel altijd te kraken. Wel kunnen we...

Buurtpreventie en hoe nu verder ....

28-03-2015 16:26

Verslag Buurtpreventie Werkgroep Overleg en hoe nu verder .....

De werving naar aanleiding van de enquête heeft 7 bewoners opgeleverd die mee willen denken over buurtpreventie. Zij hebben samen met buurtregisseur Adri Matheussen de voors en tegens van een buurtpreventiegroep tegen het licht gehouden. Door op de link Verslag_BWO_20150324.docx te klikken,...

Buurtpreventie

Naar aanleiding van de gehouden enquete op het Herdersveld zijn we momenteel kandidaten aan het werven die interesse hebben om samen een buurtpreventiegroep te vormen.

Een nadere uitleg t.a.v. een dergelijke groep is op zijn plaats.

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is het samen veilig en prettig leefbaar houden van onze eigen wijk door kwaadwillenden geen kans te geven om dat te verstoren. Het gaat dus vooral om het voorkomen van vernielingen, diefstal, inbraken en het verminderen van overlast van lawaai en rommel.

Wat is het NIET?

Buurtpreventie gaat over aandacht hebben voor wat er om je heen gebeurt. Het is NIET controle van wat anderen doen of inbreuk maken op het privéleven van anderen en zeker ook niet: zelf ingrijpen in de buurt of ‘patrouille lopen’.

Wat doet buurtpreventie?

Buurtpreventie zet naar behoefte een aantal activiteiten op. Bijvoorbeeld:

o   Voorlichting over buurtpreventie

o   Verspreiden van “Attentie Buurtpreventie” stickers

o   Nieuwsbrieven over actuele zaken

o   Informatieavond over bijv. inbraakpreventie

o   Onveilig groen, snoei- en verlichtingsactie

o   Aandacht voor opgroeiende jeugd

o   Voorlichting over het gebruik van bijv. een “buurtpreventie alarmsysteemapp”.

 
Indien u geinteresseerd bent om mee te werken aan de opzet van dit initiatief dan is een klein e-mailberichtje aan  bewonersoverlegherdersveld@gmail.com  met daarin uw naam en huisnummer voldoende. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen om nader kennis te maken.

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode